top of page
Zoeken
  • jakobien

The body keeps the score

Dutch below.


Yesterday, I saw a short item on TV about a technique that might make it possible in the future to replace a diseased body by detaching and transplanting the head. In other words, only the head remains 'yours' and you get a healthy body from someone else.


A rather gruesome idea, for various reasons. But what should be emphasized here is the understanding that we are not just a head on legs. In this LinkedIn post, Wouter van Noort (NRC) beautifully describes how this understanding is gradually becoming common knowledge in our society.


I am currently delving into the signals the body sends out while life presents us with a complete spectrum of experiences and emotions: from danger to safety, from discomfort to comfort, from fear to trust, from tension to relaxation, from pain to pleasure, and so on. If we have never learned to recognize (and acknowledge!) these bodily experiences and especially the warning signals, two patterns can emerge. One: the body keeps picking up the signals, which can lead to things like muscle tension or poorly functioning organs. Two: the 'rational' mind overrides them - often with a narrative: "it's not that bad", "don't be dramatic", "don't be difficult and just do what is asked".


This separation between the head and the body can result in the body seeking attention in different ways: burnout, chronic stress, depression, fatigue, numbness, hypersensitivity, chronic complaints, illness. The body always keeps the score. As psychotherapist Jeanine Souren indicates in her work with clients: "the key to feeling better is learning to feel better."


I will soon begin training to become a body-oriented trauma worker, and I am positive about all the developments and trends (yoga, introspection, breathwork, ice baths, you name it!) that are helping us live more in our bodies and less in our heads. It is high time that we all learn to feel better, listen better, and express ourselves—so the body doesn't have to pull the emergency brake.


Nederlands:


Gisteren zag ik op TV een item over een techniek die het in de toekomst mogelijk maakt om een ziekgeworden lichaam te vervangen door het hoofd los te maken en te transplanteren. Met andere woorden: alleen het hoofd blijft 'van jou' en je krijgt een gezond lichaam van iemand anders.


Een vrij gruwelijk idee, om allerlei redenen. Maar wat hier voorop zou moeten staan is de wetenschap dat we géén hoofd op pootjes zijn. In deze Linkedin post omschrijft Wouter van Noort (NRC) heel mooi hoe deze wetenschap nu langzaamaan gemeengoed wordt in onze samenleving.


Ik verdiep me momenteel in de signalen die het lichaam uitzendt terwijl het leven ons een compleet spectrum aan ervaringen en emoties presenteert: van gevaar tot veiligheid, van ongemak tot comfort, van angst tot vertrouwen, van spanning tot ontspanning, van pijn tot plezier, enzovoorts. Als we nooit hebben geleerd om deze lichaamservaringen en met name de waarschuwingssignalen te herkennen (en erkennen!) dan vormen zich twee patronen. Eén: het lichaam vangt de signalen steeds weer op, wat bijvoorbeeld spierspanning of slechter werkende organen tot gevolg kan hebben. Twee: de 'rationele' mind walst eroverheen - vaak met een verhaal: "het valt wel mee", "stel je niet aan", "wees niet lastig en doe wat er gevraagd word".


Deze scheiding tussen hoofd en het lichaam kan ertoe leiden dat het lichaam op een andere manier om aandacht gaat vragen: burnout, chronische stress, depressie, vermoeidheid, ongevoeligheid, overgevoeligheid, chronische klachten, ziekte. The body always keeps the score. Zoals psychotherapeut Jeanine Souren aanduidt in haar werk met cliënten: "the key to feeling better, is learning to feel better."


Ik begin binnenkort aan de opleiding tot lichaamsgericht traumawerker, en ben positief over alle ontwikkelingen en trends (yoga, interospectie, ademwerk, ijsbaden, noem ze maar op!) die ervoor zorgen dat we steeds meer uit ons hoofd en in ons lichaam gaan leven. Het is hoog tijd dat we allemaal beter leren voelen, beter leren luisteren en ons leren uiten—zodat het lichaam niet aan de noodrem hoeft te trekken.

4 weergaven0 opmerkingen

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page